Leden informatie

Leden informatie

Tijdens de laatst gehouden jaarvergadering van begrafenisvereniging Hengvelde en omstreken zijn de onderstaande kengetallen vastgesteld.

Bestuur:

Het huidige bestuur bevindt zich na de overdracht in 2014 in een transitie omgeving. Deze periode wordt gebruikt om de verenigingstructuur in te richten. De officiële benoeming vindt plaats in 2016 op de jaarvergadering.

Contributie per jaar:

Gezinsleden: Een ouder met kinderen <21 jaar:   20,00€
Gezinsleden: Twee ouder met kinderen <21 jaar: 30,00€
Gezinsleden: Vanaf 21 jaar:   20,00€
Gezinsleden: Tot 21 jaar zijn gratis meeverzekerd.    

Inschrijfgeld:

Wil men lid worden van de begrafenisvereniging en heeft men de leeftijd van 21 jaar bereikt, is inschrijfgeld een verplichting. Het aantal jaren vanaf 21 jaar vermenigvuldigd  met het jaarlijks vastgestelde contributiebedrag is de hoogte van het inschrijfgeld.

Boekjaar:

De vereniging kent haar boekjaar van  1 januari  t/m 31 december.

Contributie inning

Binnen de eerste maand  van het boekjaar vindt automatische contributie incasso plaats.

Bankrelatie: Rabobank midden Twente Hengelo

Nummer: NL41RABO 0157190145 tnv Begrafenisver.Hengevelde

Kamer van Koophandel  Veluwe en Twente

Ingeschreven onder nummer;  08103995

Uitkering per overlijden:

Nabestaanden van een overleden lid hebben recht op een uitkeringsvergoeding. Deze uitkeringsvergoeding wordt jaarlijks vastgesteld op de jaarvergadering.  

Uitkering vergoeding:

Het uitkeringsvergoeding voor het boekjaar 2015 is vastgesteld op € 453,78.

Uitkering voorwaarden:

De vereniging  stelt als voorwaarden, een bewijs van lidmaatschap, en het overleggen van een overlijdensakte.

Wettelijke bepaling :

Bij een overlijden wordt de uitkeringsvergoeding  door de penningmeester van vereniging overgedragen naar de rekening van de uitvaartverzorger. De uitvaartverzorger brengt de ontvangen uitkering  dan in mindering op de gemaakte uitvaartkosten.

Ledensamenstelling.

De  begrafenisvereniging  Hengevelde en omstreken kent  binnen haar ledenbestand de volgende samenstelling.

Het aantal  leden binnen de vereniging bedraagt  917 personen, samengesteld uit 428 gezinnen.

Het aantal leden jonger dan 21 jaar, dat gratis is meeverzekerd  binnen de gezinssamenstelling   bedraagt 151 personen.

Het aantal leden ouder dan 21 jaar bedraagt 766 personen, waarvan 309 personen met een leeftijd van 65 jaar en ouder.

Begrafenisvereniging Hengevelde en omstreken

De vereniging stelt zich ten doel haar leden respectievelijk de erfgenamen van hen, die tot hun overlijden lid waren tegemoet te komen in de geldelijke gevolgen van te hunnen laste komende uitvaart.

Contact

Begrafenisvereniging Hengevelde

Secretariaat:
Mevr. S.H.M. (Suzanne) Peerik-Groothuis
Pieperiet 13
7496BE Hengevelde

T. +31 (0)547-333806
info@begrafenisvereniging-hengevelde.nl

© 2016 BVH. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Search