Samenwerking

Samenwerking

Samenwerken doe je op basis van vertrouwen en respect. Uitvaartverzorgers die al jaren binnen de gemeenschap Hengevelde uitvaarten verzorgen hebben laten zien deze competentie te bezitten, om een uitvaart respectvol en naar persoonlijke wens te kunnen laten verlopen.

 

Deze competentie heeft geleid tot samenwerking waarbij excellente afspraken zijn gemaakt. Als lidmaatschap van de vereniging wordt u een financiële compensatie geboden in de uitvaartkosten. Onder deze excellente samenwerking behoren de uitvaartverzorgers:

  • Tonny Kranenberg.
  • Gerry Leferink.
  • Jan Nijhuis.
  • Joop Weeink.

Op het voorblad van onze website onder samenwerken bieden wij  u de mogelijkheid hun website te kunnen bezoeken. Echter attenderen wij u er op dat u geheel vrij bent in het maken van uw persoonlijke keuze.

FKB

Federatie voor begrafenisinstellingen.

FKB staat voor Federatie Katholieke Begrafenisinstellingen zonder winstoogmerk en is een moderne federatie met veel aangesloten verenigingen verspreid over het hele land. Deze federatie strijdt al ruim zestig jaar voor de belangen van de begrafenisverenigingen. Ooit begonnen als belangenbehartiger van katholieke verenigingen, maar in de loop van de jaren geëvalueerd tot een belangenorganisatie van allerlei verenigingen van diverse gezindte. Echter, de naam is ongewijzigd gebleven, daar de FKB een grote naamsbekendheid geniet binnen de politiek en de uitvaartwereld. De FKB adviseert en ondersteunt m.b.t. contacten naar de verenigingen en overheidsinstellingen.

Ook de Begrafenisvereniging Hengevelde en omstreken heeft zich aangesloten binnen deze federatie.  De doelstelling hierbij is om haar leden te informeren over specifieke en actuele zaken binnen de uitvaart branche. Maandelijks verschijnt  een digitale nieuwsbrief van actuele zaken binnen de uitvaartwereld.                

www.f-k-b.nl 

Uitvaartverzekering Twenthe. 

Twenthe is een uitvaartverzekeraar en geen uitvaartverzorger.

Dat betekent dat u en uw nabestaanden de uitvaart helemaal naar eigen wens kunt laten  regelen. Zij zorgen al meer dan 70 jaar voor dat de rekeningen betaald worden. Verder is de keus aan u. Bij uitvaartverzekering Twente geen standaard pakketten of verplichte uitvaartondernemer. Ook bepaalt u zelf het verzekerde bedrag. Door de keuzevrijheid kunt u een Twenthe polis makkelijk combineren met bestaande polis(sen) of het lidmaatschap van de begrafenisverenging Hengevelde en omstreken. Een deel van onze ledenbestand is aanvullend bijverzekerd bij uitvaartverzekering Twenthe.

Als begrafenis vereniging is het toenmalige bestuur een samenwerking aangegaan. Deze kenmerkt zich op basis van ondersteunende activiteiten.  De vereniging maakt gebruik van de professionele omgeving ledenadministraties, alsmede van expertise die zij bezitten  op gebied van wet en regelgeving binnen de professionele uitvaartbranche. Als tegenprestatie stelt de vereniging  het  adressen bestand beschikbaar. De doelstelling hiervan is om warme acquisitie te plegen naar leden voor een eventuele bijverzekering wanneer dit gewenst is.

www.twenthe.nl

Begrafenisvereniging Hengevelde en omstreken

De vereniging stelt zich ten doel haar leden respectievelijk de erfgenamen van hen, die tot hun overlijden lid waren tegemoet te komen in de geldelijke gevolgen van te hunnen laste komende uitvaart.

Contact

Begrafenisvereniging Hengevelde

Secretariaat:
Mevr. S.H.M. (Suzanne) Peerik-Groothuis
Pieperiet 13
7496BE Hengevelde

T. +31 (0)547-333806
info@begrafenisvereniging-hengevelde.nl

© 2016 BVH. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Search