Nazorg

Nazorg, rouwproces.

Rouwproces

Rouwen staat voor alles wat iemand moet doormaken die door de dood iemand verliest die in zijn leven belangrijk was. Bij de één zijn die reacties heviger dan bij de ander en geen enkel rouwproces is hetzelfde. Een rouwproces is gewoon iets heel persoonlijks. Rouwen kan een heel intens en vaak ook langdurig proces zijn. De verwerking kan een groot deel van je energie en aandacht in beslag nemen. Rouw uit zich dan ook vaak in allerlei lichamelijke klachten; in heftige emoties en in sociale problemen. In hoeverre de klachten en problemen ernstig zijn, kunt u toetsen op http://www.rouw.nl

links

De landelijke Stichting Rouwbegeleiding is er speciaal om degene te ondersteunen die rouwt na het verlies van een dierbare. http://www.verliesverwerken.nl

Bij Korrelatie kunt u altijd terecht voor informatie, hulp en advies op het gebied van welzijn en gezondheid. http://www.korrelatie.nl

Boeken over rouw

Door je verdriet heen groeien - M. Van den Berg.
Een prettig leesbaar boek voor mensen die meer willen weten over rouwprocessen.

Helpen bij verlies en verdriet - M. Keirse.
Over rouw en rouwverwerking. Voor hulpverleners en mensen die te maken krijgen met verlies. Het rouwproces van zowel kinderen, ouderen, maar ook van mentaal gehandicapten komt aan bod. Met illustraties en gedichten.

Troost voor elke dag - Randy Becton.

Om te lezen tijdens de eerste maand van rouw.

Nazorg, Wat te doen kort na overlijden.

Verklaring van erfrecht laten opstellen met eventueel boedelvolmacht
Een verklaring van erfrecht is een officiële verklaring van een notaris waaruit blijkt of er een testament is, wie de erfgenamen zijn en voor welk deel zij recht hebben op de nalatenschap. Vaak wordt hierin ook opgenomen aan wie de gezamenlijke erfgenamen volmacht hebben gegeven om de erfenis af te wikkelen. Een verklaring van erfrecht is nodig voor het deblokkeren van rekeningen of het wijzigen van papieren die op naam van de overledene staan, maar ook voor het innen van uitkeringen, verzekeringsgelden en restituties van belastingen ten name van de overledenen. Voor het opstellen van een verklaring van erfrecht maakt u een afspraak bij de notaris. Ga voor meer informatie naar http://www.notaris.nl

Banken; op de hoogte stellen

Bankinstellingen worden niet door de burgerlijke stand op de hoogte gebracht van het overlijden. U moet bankinstellingen waar de overledene rekeningen, leningen of andere zaken had lopen, zelf schriftelijk op de hoogte stellen van het overlijden. Daarvoor heeft u de volgende gegevens nodig:
1. gegevens van de overleden
2. nummer van de rekening, lening, bank-/giropassen, creditcards, etc.
3. akte van overlijden
4. de verklaring van erfrecht
5. trouwboekje of samenlevingscontract (indien van toepassing).
6. schriftelijke toelichting om aan te geven wat de bedoeling is (vaak gebruiken banken hiervoor hun eigen formulieren). 
7. een geldig legitimatiebewijs.

Werkgever en/of uitkeringsinstantie; op de hoogte brengen

U moet werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s) op de hoogte brengen van een overlijden. Voor het wijzigen of opzeggen van het pensioen en uitkeringen is het voldoende om een kopie van de akte van overlijden op te sturen. Stuur een brief mee waarin u uitlegt wat de bedoeling is, onder vermelding van naam en adres van de overledene en eventueel het nummer waaronder de overledene staat geregistreerd bij de betreffende instelling.

Overlijdensuitkering; aanvragen

De uitvaartverzorger krijgt via de gemeente een aanvraagformulier als hij aangifte doet van een overlijden. Een uitkering volgens de Algemene nabestaanden wet wordt vervolgens aangevraagd bij de vestiging het kantoor van de Sociale Verzekeringsbank waaronder de woonplaats valt. Indien u geen recht heeft op een Algemene nabestaanden - uitkering kunt u eventueel bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvragen. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Sociale Verzekeringsbank, op internet: http://www.svb.nl.

Zorgverzekeraar; inlichten

Wanneer door het overlijden de polis(sen) gewijzigd moeten worden, moet u de zorgverzekeraar inlichten. De noodzakelijke gegevens kunt u vinden op de polis of de zorgpas. Vergeet niet het polisnummer van de overledene of van u gezamenlijk te vermelden.

Begrafenisvereniging Hengevelde en omstreken

De vereniging stelt zich ten doel haar leden respectievelijk de erfgenamen van hen, die tot hun overlijden lid waren tegemoet te komen in de geldelijke gevolgen van te hunnen laste komende uitvaart.

Contact

Begrafenisvereniging Hengevelde

Secretariaat:
Mevr. S.H.M. (Suzanne) Peerik-Groothuis
Pieperiet 13
7496BE Hengevelde

T. +31 (0)547-333806
info@begrafenisvereniging-hengevelde.nl

© 2016 BVH. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Search